Mavhaire mocks Mugabe

HARARE - Former Zanu PF politburo member and ex-Energy minister, Dzikamai Mavhaire, savagely tore into President Robert Mugabe on Saturday, referring to the increasingly frail nonagenarian as a “spirit”.

Addressing thousands of former Vice President Joice Mujuru’s Zimbabwe People First (ZPF) supporters who gathered in Harare for her maiden rally in the capital, Mavhaire threw barb after barb at Mugabe.

“Ndakati rimwe gore ndiri ndega ndikati munhu uyu waakupenga uyu, imi mose mukandirambira imi … zvakanzi izvo kubva kare nakare mapato akasiyana siyana ezvamatongerwo enyika aitaura iwo kuti vatungamiriri vanoenda, misangano ichienda asi vanhu vanoramba varipo.

“Saka tichitaura kuti kana munhu akapuwawo mukana akaitavo baba, akaitavo sekuru, kuti azosvika kuita tateguru zvinozonetsa achingovapo (I once said Mugabe is now mad and people refused to believe that. Political parties have always known that leaders and parties come and go, but people will always be there. That is why we say if a person is given an opportunity to be a leader, it is not proper for him to rule forever),” he said to deafening applause.

The former Zanu PF secretary for production and labour said even those people in mental health facilities such as Ngomahuru and Ingutsheni could allegedly tell that it was “insane” for Mugabe to rule from the grave, as had recently been intimated by powerful First Lady Grace Mugabe.

Mavhaire also said ZPF boasted of “real freedom fighters” who were part of the Dare Rechimurenga (war council), adding mockingly that there were no surviving members of the Dare Rechimurenga left in Zanu PF — which all meant that the ruling party could not call itself a revolutionary party because real freedom fighters had left the party.

“Revolutionary does not mean distributing residential stands that do not belong to you. Tinavo vakaruka hondo yeChimurenga vanozivikanwa nemabook, vamunoziva. Mukangoti ava ndiani, ndivaRugare Gumbo, woti ah ndidzo nhengo dzeDare Rechimurenga idzi, dzinozivikanwa nevanhu vese.

“Haikona kuti unongofuma woti neniwo, navanatabveMvuma kwanzi neniwo, kupiko (we have real fighters with a track record like Rugare Gumbo who was part of the Dare Rechimurenga. We are shocked that we now have johnny-come-latelies who claim they were also part of the war).

“Nyangwe patakazoonekana natateguru ndovakatanga kutaura kuti iko ah hazvisi kufamba zvakanaka, zvikachinzi iwe wanyanyisa kuona chitanga kubuda. ndivaRugare Gumbo vakanzi chibuda tiri muchiimba icho eh.

“Saka ndafara zvikuru kuti nhasi mati tiite meeting takatarisana nechiimba icho (Even when we parted ways with the spirit (Mugabe), Gumbo was the first person to highlight that things were not working properly. Rugare was forced out of that house (Zanu PF’s national headquarters), so I am happy that we have held our rally facing that house)” he said.

Mavhaire added that it was now time for Mugabe to retire and play with his grandchild, further calling on State agents to leave his party members alone.

“Isu hatina chatinovanza. Hatina chatinoda kuti munhu akanganise. Saka mapurisa, masoja nemaCIO havafanirwi kutinetsa nekuti hatina chatinoita chakavanda. Tinotorwavo nekuvabatsirawo ivo kuti vagarewo zvakanaka kana zvinhu zvanaka (We have nothing to hide and so I urge the police, soldiers and CIOs not to trouble us. We are actually fighting for them to have a better life as well).

“Chinangwa chedu ndechekuti kana 2018, kana isati yasvika, chero nguva yangodaidzirwa kuti maelections, isu road yedu totoenda kuState House nekuti hapasisina munhu (our mission is to win the elections and go to State House because we no longer have a president).

“Ko pangagova nemunhu anoti chero paagara anenge avete? Handichazvinzwisisi ini. Imi hamunzwiri mumwe tsitsi imi? (How can a person (Mugabe) just sleep everywhere he sits. I don’t understand this. Why don’t you  (Zanu PF) feel pity for him?)” Mavhaire said.

Comments (14)

vana mavhaire hamuguti makaita sei,ndimiwo vamwe makatonga kubva 1980

adhalanyimbo - 27 June 2016

mujuru kubva 1980 ari minister achiba haaguti akaita sei mukadzi uyu. mazimbo chenjerai bere rapfeka dehwe regwai. ngavareurure zvavakaba tione vakabvuma vana rugare gumbo

adhalanyimbo - 27 June 2016

Mavhaire unowanza. Unongati Mugabe mudzimu. Nhasi uchasungwa. Chete vakakusungunga vanoshaiwa kuti vokupa mhosva yei, nokuti munhu akanzi mudzimu imwe nguva kutukwa imwe nguva kukudziwa. It's a a tough charge. Ndovaziva maBhurakwacha edu haazivi chirungu.

Dingiswayo - 27 June 2016

Mugabe is exposing himself to this mockery because of his selfishness. Why can't he know that power is handed over, he want to misrule until when.

Inyika - 27 June 2016

for once an erstwhile cde has made a brave attempt to call a spade a spade, although he has done so satirically by calling rhobhati a spirit. zikamai must learn to get into specifics of what need to be done especially by exposing their mutual evil deeds with zanu followed by how him and joyce intend to redress that and move the kantry forward. without that these gatherings are just gonna be comic plays with rhobhati playing the scare-crow or ghost with nothing material coming out of pipol fest. zim problems are more about reconciling power & control to the results that bring sanity to the kantry. its not about grabbing pawa & run away with it. i dont want a situation where the electorate create another goblin by giving one person the throne, crown & chasuble. ndozviotikwadza izvozvo. Mwari ega ndiye anogara narinhi!

SaManyika Chaiye - 27 June 2016

The Gukurahundi sleeps everywhere. Welshman long observed this!!

Kwakubus' uMambo no Mzilikazi - 27 June 2016

@adhalanyimbo you are lost. Nyaya haisi pakuguta kwaMavhaire, you lost the track. You have a wrong mentality, to be a leader does not mean to fill your tummy. Its people like you, with such crippled mentality, who abuse the authority bestowed on them by the people who trust them. Your comment is by far and wide off the mark.

Zivai Chimbare - 27 June 2016

War vet and self entitlement mantra, will take any political party nowhere, Its 36 years after independence lest face it, It becomes more of a private Club. Political parties should move with time.

X-MAN IV - 27 June 2016

they contracted an incurable bush syndrome that makes them talk about the war every time & everywhere whether or not its relevant. in the face of current hardships they still refer to the war that they lost over 30yrs ago as if its the solution. they are so much into the who is whos of that bush war at the expense of today's children who knows nothing about it. their politiks belongs to the mesiums, archives & history books for educational purposes only. themselves must retire to the farms or homes where they can rest in peace instead of exacerbating the plight of the kantry. we can lead ourselves without the veterans of that bush war. bad things have happened with these bush veterans in charge. so i am sure good things can happen without them.

SaManyika Chaiye - 27 June 2016

Tell him Dzikamayi - you were one of the first to tell him to go. .... and he said "handiende", in fact it is joked that he said "kuenda kupi?"

Sagitarr - 28 June 2016

Mavhaire wabaya wena. mweya uyu wehama dzedu dzakafira kuhondo.

Jajajaja - 28 June 2016

United we stand and divided we fall, let us get the best brains in Zimbabwe into the house and sort out the, stop calling others for what they have done, but get together to unravel it Zimbabwe is a great country and together we can get greater, Create Employment we have the right population to make Zimbabwe again a power house of AFRICA. Agriculture, Tourism, Industry, You name it, we can be up there towards the top of the ladder. Let us ALl, Every one become Positive. Day by day, Week by week , Month by Month WE WILL GET THERE,

Colin Moxham - 29 June 2016

kkkkkkkkkkkk

JOHN DUBE - 29 June 2016

Its good these people are exposing one another. But Mavhaire should not think we are so dump to give them our support simply because They were BOOTED OUT of Zanu PF. CSince 1980 vachingodya hamuguti nei. Mbwaa dzavanhu. Ndimi muchazotinetsawo futi kana mukapapinda pachigaro ipapo. Satan. Endai munorima kumusha. Moda kugadzirisei nhasi chamakatadza for 34 years muchitonga.

Mboko PaHotel - 30 June 2016

Post a comment

Readers are kindly requested to refrain from using abusive, vulgar, racist, tribalistic, sexist, discriminatory and hurtful language when posting their comments on the Daily News website.
Those who transgress this civilised etiquette will be barred from contributing to our online discussions.
- Editor

Your email address will not be shared.