'Vapositori slapped State in the face'

HARARE - Vice President Joice Mujuru yesterday slammed members of an apostolic sect who battered police officers in Budiriro, describing the action as tantamount to slapping the State in the face.

Mujuru said police officers who accompanied representatives of the Apostolic Christian Council of Zimbabwe (ACCZ) to ban Madzibaba Ishamea Mufani’s Johane Masowe church on allegations of perpetuating inhuman practices, represented high State office.

Tinoda vanobata bhaibheri muriverenge muchiriinterpreter muchiripractiser. Makati mai Mujuru tinoda muite patron weACCZ, hazvigone kuti ndoramba ndichiuya ikoko muchiita mabasa erima, (Read the Bible, understand and interpret it well, practice what you preach. I cannot be a patron of an organisation that misleads people)” said Mujuru.

Hazvigone kuti tirambe tichizokudzwa nehurumende muchishungurudza mukuru weikoko futi. Ouya ikoko, motadza kukudza. Chinonzi hurumende munochiziva here? (We can’t be praised by the government whilst we are harassing your leader. Respect your leaders.)” queried Mujuru.

Pamusoroi mupurisa. Ipapa pavakamira ipapa, tese tisiko, tiripo ipapa (Respect the police because they represent our leaders).”

Mujuru was speaking during the launch of the National Action Plan of Rape and Sexual Rape.

The Vapositori recently made headlines after ACCZ president Johannes Ndanga and a 26-member delegation, went to their shrine in Budiriro to address the congregation over issues of women and child abuse.

Congregants began singing “Umambo hwepfumo neropa” and started hurling stones.

Several police officers, ZBC journalists Relax Marufu and Tichaona Meza and an ACCZ delegate Langton Muchena, sustained serious injuries in the ensuing melee.

A ZBC truck was damaged on the rear and front windscreen, and a tripod camera stand valued at $1 350 was damaged.

The vice president implored members of the force to be exemplary by avoiding activities which defame the integrity of the force.

“What it means is your behaviour, ways, and speech is different because you represent us everywhere you are,” she said. “Hatichatombotarisira kukuonai muri magirl of the night nekuti matakura (you are representing) Zimbabwe and you must feel full.”

She added, “Why do I have to be different when I go behind a car, in a church or bus? Are you legion (demon) and how many legions are you?

Ehe tinozviona kana VaMugabe varipo, mutendi kana vasipo ndiwe nyanyanya. (You behave when Mugabe is around, when he is away you become stubborn).”

Comments (11)

This woman puts me off, she has nothing to offer.

reason - 20 June 2014

Thats why the party is opting for Garwe. I dont really understand what she's saying.

Lloyd - 20 June 2014

teurai ziva kuti even your "high state office" can be battered by the public kana isingazive zvainoita. remember what happened to Shaushesku weRomania. musadziirwe tete

teurai be your own person - 20 June 2014

Ashats mapostori nhasi nekuti arova mbavha dzenyu nhai?ko iwe Joy hausiwe watakamboona wakapfunya chisero kumapositori here,?kuHeroes acre nekuIndependance tinotoona mapositori anenzvimbo yawo yamakaapa,saka chaipa chii?culture yekurova vamwe handiti ndeyenyu here maZANU,Mapositori vaitoziva kuioa kwekutangirwa kukanda tsvimbo nekuti vanoziva kuti muZanu ukatangirwa wachekera.Mapurisa dzave mbavha saka mbavha ngadzirohwe.

AVARAM VILS LEXICON - 20 June 2014

FOR SALE HP TONER CARTRIDGES 05A, 10A, 11A, 12A, 13A, 15A, 24A, 35A, 36A, 42A, 49A, 51A, 53A, 55A, 61A, 64A, 70A, 78A, 80A, 85A, 90A, AND MANYMORE 0772 678 311

GALLERYCARTRIDGES - 20 June 2014

zvarwadza nekuti ndimi marokwaturwa dai tanga tirisu ma 1

emmarson - 22 June 2014

Zvinonzi Gudo guru peta muswe kuti vadiki vakuremekedze. VaMugabe vanoremekedzwa nokuti vanozvipeta kana vauya kumasowe. Ko iye Ndanga wamunoti mukuru wedu anouya akapfeka bhutsu asingazivi tsika yekumasowe. Asingazivi zvaanoita anorohwa. Imi munongorotomoka, hamuzivi zvamunotaura, tichatadza kukuremekedzai zvino.

Mahwani - 23 June 2014

The beating is justfied,even Jesus went on to beat those who were abusing the Temple as he went on to destroy their wares.

Chedumba - 23 June 2014

Mai Mujuru you are soon to be President and you should learn to be tolerant and also accept a wrong. Ndanga slapped the state in the face not mapositori. He abused the police by taking them to enforce his own orders. He should have reported the case to the police, police does its own investigations and then come up with a case against them, but for an individual to go and enforce his own orders was very wrong and for the police to provide escourt to an illegal order was wrong. We need to see presidential material in you. Yes they may be wrong in taking the law in their hands but it does not warrant comment from you but from the ZRP and ZRP must explain what legal orders they had to go to that shrine with Ndanga who has become a christian thug.

Maita Manyuka - 25 June 2014

VAKURU VEHURUMENDE, MASOJA, MAPURISA NAVANHU vose veZIMBABWE tinoda runyararo, Chengetedzai mitemo yeNYIKA yedu. VANAMATI vose ngatinamatire NYIKA yedu. NGATIUMBEYI CHIMIRO CHENYIKA YEZIMBABWE. Ngatirege tsika dzemhirizhonga. Musaramba muchisvibisa zita reNYIKA ino. Mhunu wese pauri ipapo iva nepfungwa yeKUVAKA kwete yeKUPARADZA. Zvinzvere.

A.D.T. - 27 June 2014

Post a comment

Readers are kindly requested to refrain from using abusive, vulgar, racist, tribalistic, sexist, discriminatory and hurtful language when posting their comments on the Daily News website.
Those who transgress this civilised etiquette will be barred from contributing to our online discussions.
- Editor

Your email address will not be shared.