Gumbura convicted

HARARE - Independent End Time Message founder and pastor Robert Martin Gumbura has been convicted of four rape counts and one for contravening Censorship Act.

Sentence to be delivered Monday.

Comments (27)

y only 4? he shud go for al an otherz!

Chief Mukaro - 31 January 2014

That's good news. What is the sentence? Or is it when is the sentence?

Feldman Bandura - 31 January 2014

Well done Mujaya. Zimeye Editor should be charged for contempt of court (subjudice) for presenting a judgment (verdict of innocence on Gumbura) when the case was still under consideration in a competent court.

level - headed - 31 January 2014

Well but akambonakirwa muchinda uyu

Harry - 31 January 2014

This is his End. that is what he should be teach in the End time Message. so his End time ends behind bars

Dabulukhethe - 31 January 2014

uyu munhu gumbura mudashure chaiye anoda mbutu zviri dhemeti

gochomba - 31 January 2014

Well done Mujaya. You have done well.

Person - 31 January 2014

trial resumes @ 2.15 today

chatunga - 31 January 2014

Kwasara Brother Joshua Murandu. hokoyo ..... Joshua.... atanga kubata vanasikana vesangano pa Gweru apa. Brother Marisa huyai mu claime mari dzenyu....... Gumbura wandigumbura......

Kadzirange - 31 January 2014

Vakadzi vako tosara tichidashure nesure zvawaiita vevamwe tombopinda vako tsotsi remunhu

DAVID - 31 January 2014

Kwasara Mpofu pa Chitungwiza, muurayi, anotambudza vana vaMwari mazuva enyu akwana, Makatambudza vaMapepeta, Mwari anozviziva izvozvo. Vanhu vanozviziva

Truth chaiyo - 31 January 2014

Very sorry, vakadzi vanogona kungo kuframera

Pfumo - 31 January 2014

2:15 pm dzakwana. what is the update

xx - 31 January 2014

Nzwirai vakadzi 11 tsitsi hamadzangu. Plus madzimai esangano akapihwa kunevamwe varume se loan. Maone. Innocent Gumbura cant service vanamaiguru on his on. He must go to Kenzamba and identify other cousin brothers

crocodile squad - 31 January 2014

Gumbura is very lucky to be given 4 counts for rebelling against the Prophet of God whom he misinterpreted(In the message'Marriage & Divorce') and peverted the Word from God.His counterparts Dathan and Korah were killed at once for being rebelious to Moses.Fortunately he has enough room to repent.

Bible Believer - 31 January 2014

Technically,anyone with a WAP enabled mobile phone is in possession of pornography.As for rape..............its not beyond reasonable doubt given the cult's practices.Will be acquitted on appeal,mari ye bribe yazowanikwa .Yaitsvakwa pama postponement ikashaikwa.

Observer - 31 January 2014

I personally don't want what Gumbura was doing to these women but he was not raping them, he was simply conning them into sex. Seriously tell me which verses did these women read which curses people. I personally don't go to a church associated with a human being but will be happy in a Church which is associated with Jesus Christ. KwaMutendi no, KwaMakandiwa no, kwa Angel no, kwaGuti no as long as a name is glorified which is not of Jesus in that church I don't set foot in.

maita - 31 January 2014

Ko vaiti kana musati mwawanikwa sister munotanga mandibikira vachaitwa sei? Matsotsi nemhombwe muchechi busy threatening people that you will be cursed. Why are the majority of the pastors silent on gumbura ? What is happening ?

DUMELA - 31 January 2014

Fellow Zombos vakomana nekufunda kwese kwatakaita muchiri kuswera muchinyeperwa nezviprofita zvenhema muchikwirirwa vakadzi nevanasikana.Sure mwari ariko but you can even contact the Most High in your house and sincerely ask for forgiveness abd ask for blessings at the same time with your bible in hand.Zvimwe zvese kurohwa mari mabiyangu ngwarai WISE UP

mike m uchapondwa - 1 February 2014

Mujaya wagona asi tinozviziva kuti wakadyiswa mari yakawanda naGumbura, finding him guilty on only 4 charges kutsvaka kuita balance issues.Gumbura must be given a life sentence, akaparadza upenyu hwevamwe vanhu for life. Further, the law must extend to investigate his close liuetanants, so called pastors because they knew about these things and kept quite.VanaBanda nanaDambwara , hokoyo.The wives should also be arrested because they were accomplices. Zimbabwe must never, never, ever, tolerate such diabolic practices.Remove Gumbura from society for good, he using his weapon for mass destruction!

murindagomo - 1 February 2014

let justice roll down like water

livingson - 1 February 2014

zvaiwana ngwarati

dessy - 2 February 2014

zvaiwana ngwarati

dessy - 2 February 2014

zvaiwana ngwarati

dessy - 2 February 2014

ummm baba ,vaiva mhombwe uvava zvino vanga vasina chirrwere havo regai vambonodzizdisa chinhu chavo hunhu vari mu jeri asi mujeri imomo vachadashurwa mudhidhi zvakaoma

kudzi - 4 February 2014

ummm baba ,vaiva mhombwe uvava zvino vanga vasina chirrwere havo regai vambonodzizdisa chinhu chavo hunhu vari mu jeri asi mujeri imomo vachadashurwa mudhidhi zvakaoma

kudzi - 4 February 2014

ummm baba ,vaiva mhombwe uvava zvino vanga vasina chirrwere havo regai vambonodzizdisa chinhu chavo hunhu vari mu jeri asi mujeri imomo vachadashurwa mudhidhi zvakaoma

kudzi - 4 February 2014

Post a comment

Readers are kindly requested to refrain from using abusive, vulgar, racist, tribalistic, sexist, discriminatory and hurtful language when posting their comments on the Daily News website.
Those who transgress this civilised etiquette will be barred from contributing to our online discussions.
- Editor

Your email address will not be shared.